Videoendoskopi

Vi gör endoskopi av svalg och luftstrupe i vila .
Vid behov gör vi bakterie-/cellprov från luftvägerna.