Stötvåg

Stötvågsbehandling är en icke-invasiv behandling. Man skapar en serie akustiska vågpulsationer med låg energi som appliceras direkt på skadan via huden.

Indikation för Häst:
Skador på ligament och senfäste
Senskador
Ligamentskador
Fissur, Stressfraktur, Osteolys
Muskelskador
Kissing Spines

Det finns möjligheten att bara beställa stötvågsbehandling