Ultraljud

vi genomför ultraljudsundersökning på senor ,ligament,led ,skelett och muskel.

vi gör även gynundersökningar