Försäljning

Vi säljar olika produkter från olika leverantörer.
Produkter för hud-/sårbehandling, mag-/tarmproblem, luftvägsproblem, några fodertillskott och vad än efterfrågan bestämmer.