IRAP/ACP

ACP Autologous Conditioned Plasma
Detta är en behandlingsmetod som vi använder med gott resultat vid ledbehandling.
Genom centrifugering av hästens eget blod koncentrerar man trombocyterna i plasman. Plasman injiceras i leden.
Trombocyterna som kommer utanför blodbanan blir aktiverar och frigör olika proteiner som är viktiga för läkning av brosket.
ACP kan framställas och användas direkt vid hästens besök på kliniken

ACP kan även användas för sen- eller muskelskador.

IRAP Interleucin 1 receptor antagonist protein
Detta är också en behandlingsmetod där man använder hästens eget blod och framställer ett plasma som man injicera i hästens led.
IRAP stoppar interleukin, en inflammationsmediator som startar en ledinflammation, och därmed stoppar inflammationen och nerbrytning av brosket i leden.
Vid denna behandlingsmetod tar man blodet i en spruta som innehåller specialbehandlade glaskulor som ska hjälpa att koncentrera det verksama proteinet. Sen inkuberas sprutan med blodet i 24 timmar innan man centrifugerar och filtrerar det.
Beroende på storleken av leden man vill behandla brukar man framställa 5 till 8 doser som förvaras i frysen.
Man rekommenderar 3 behandlingar med 1 veckas mellanrum.